เงื่อนไขการใช้

ยินดีต้อนรับสู่ ZAFUL.com เราจะให้บริการกับท่าน แต่ท่านต้องการปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ (the "Agreement") นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้บริการ ZAFUL.com (ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อหรือการเขียนรีวิว) คุณต้องการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบาย และพวกมันจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงใช้ Zaful.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา


การเข้าถึง การท่องเว็บหรือใช้เว็บไซต์นี้ก็หมายถึงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ก่อนที่การดำเนินการต่อ โปรดอ่านข้อตกลงนี้ด้วย

คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองภายใต้ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ZAFUL.com อนุญาตให้คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้ การเข้าสู่เว็บไซต์นี้โดยเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตคุณสามารถเพียงแค่สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจใดๆหรือใช้ในนามของบุคคลที่สามใด ๆ ยกเว้นได้รับอนุญาตจาก zaful อย่างชัดเจนล่วงหน้า ถ้าละเมิดข้อตกลงนี้ใด ๆ จะส่งผลให้กับใบอนุญาตที่ได้รับและถอนมันไปทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ


เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ZAFUL.com มิฉะนั้นคุณไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย แสดง ขาย เช่า ส่ง สร้าง แก้ไข วิศวกรรมย้อนกลับ ดิสแอสเซมเบล แปลกลับ หรือทำประโยชน์โดยวิธีการอื่นใดโดยใช้เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากZAFUL.com ก่อน หาก ZAFUL.com คิดว่าพฤติกรรมคุณลูกค้าได้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ ZAFUL.com นั้น ZAFUL.com มีสิทธิในการปฏิเสธให้บริการกับคุณลูกค้า ยกเลิกบัญชี / หรือยกเลิกการสั่งซื้อ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะนี้


คุณไม่สามารถอัปโหลด แจกจ่าย หรือโพสต์เนื้อหาดังกล่าวผ่านเว็บไซต์นี้ (a) ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือสิ่งอื่น ๆที่เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิของบุคคลใดๆ (b) เนื้อหาที่สบประมาท คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร ลามกอนาจาร หรืออาจก่อให้เกิดการผิดทางแพ่ง หรือทางอาญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหรือสหรัฐอเมริกา หรือว่า (c) รวมถึงข้อบกพร่องใด ๆ ไวรัส เวิร์ม กับดักประตูม้าโทรจัน รหัสหรือคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นอันตราย ZAFUL.com อาจกำหนดรหัสผ่านและบัญชีเพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้บางส่วนของเว็บไซต์นี้ แต่ละครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือบัตรประจำตัว จะถือว่าคุณได้เข้าถึงเว็บไซต์และใช้เว็บไซต์ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และZAFUL.com ไม่มีภาระผูกพันที่จะตรวจสอบการเข้าสู่หรือการใช้อนุญาตหรือแหล่งที่มาของเว็บไซต์


คุณจะต้องรับผิดชอบต่อรหัสผ่านเริ่มต้นที่ได้ให้กับคุณ รวมถึงคนอื่นคนใดที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าคุณมีอำนาจจริงในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้จริงหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัด สื่อสารทั้งหมดและการส่งและภาระผูกพันทั้งหมด (รวมถึง ไม่จำกัด ภาระทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นผ่านการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบสำหรับการปกป้องรักษาความลับของรหัสผ่านและเลขประจำตัวที่กำหนดให้กับคุณ คุณควรแจ้ง ZAFUL.comทันทีเมื่อได้เกิดเรื่องแบบคนอื่นใช้รหัสผ่านหรือเลขประจำตัวของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือว่าพฤติกรรมใดๆที่ละเมิดหรือคุกคามความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ หลังจากการลงทะเบียน คุณจะได้รับข้อความจากเรา มีข้อมูลเกี่ยวกับการขาย คูปอง และโปรโมชั่นพิเศษ คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกโดยใช้ลิงก์จากอีเมลล์ใด ๆ หรือยกเลิกผ่านการตั้งค่าหลังจากการลงทะเบียน สมัครสมาชิกเริ่มต้นจดหมายข่าวสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน


บัญชีผู้ใช้ ZAFUL


คุณรับรองว่าเนื้อหาที่ส่งของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนมีความชัดเจน และและไม่มีสภาพการละเมิดสิทธิใด ๆ ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม ZAFUL.com จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ผิดวัตถุประสงค์ใด ๆ ของลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลที่สามของคุณ คุณสัญญาว่าจะปกป้องผู้อุปถัมภ์ และชดเชยความสูญเสียที่เกิดของผู้อุปถัมภ์


รีวิวและความคิดเห็น


ยกเว้นส่วนอื่นข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดอื่นของเว็บไซต์นี้ เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์zaful.com รวมทั้งแต่ไม่จำกัด ความคิดเห็น ความรู้ เทคนิค คำถาม รีวิว คอมเม้นท์ และคำแนะนำ (เรียกว่า"การส่ง") ถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เฉพาะ และโดยการส่งหรือโพสต์ คุณยอมรับกฎหมายอนุญาตรายการและสิทธิ์ IP ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว (ยกเว้นสิทธิทางศีลธรรมตัวอย่างเช่นประพันธ์ขวา) ZAFUL.com จะไม่มีค่าธรรมเนียม และ ZAFUL.com ย่อมมีสิทธิแบบมีค่าภาคหลวงฟรี ทั่วโลก ถาวร และเอาคืนไม่ได้ และได้คัดลอก แจกจ่าย แสดง ประกาศ ดำเนินการ ขาย ส่ง แก้ไขโดยวิธีการและในรูปแบบใดสำหรับผลงานดังกล่าว และการแปล การแก้ไข วิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือถอดส่งดังกล่าว เนื้อหาทั้งหมดที่ส่งจะกลายเป็นคุณสมบัติเฉพาะของ ZAFUL.com โดยอัตโนมัติ และจะไม่คืนกลับให้คุณ คุณตกลงว่าจะไม่ยกข้อโต้แย้งใด ๆในการใช้รายการที่ zaful.com ในอนาคต


คุณยืนยันว่าเนื้อหาที่ส่งของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน มีความชัดเจน ไม่ได้ละเมิดสิทธิข้อพิพาทของบุคคลที่สาม ZAFUL.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆสำหรับเรื่องผิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามโดยคุณ คุณสัญญาว่าจะปกป้องผู้สนับสนุน และชดเชยการสูญเสียที่เกิดจากการใช้ของรายการ


นอกจากสิทธิ์ในการนำส่งใด ๆ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นหรือเขียนรีวิวไว้ในเว็บไซต์ คุณก็มีสิทธิจากZAFUL.com ในการส่งความคิดเห็น คอมเม้นท์ หรือเนื้อหาใช้ในชื่อที่คุณส่ง คุณรับรองว่า คุณมีสิทธิ์ทางการมีสำหรับความคิดเห็น รีวิวและเนื้อหาที่ลงในเว็บไซต์นี้ และหาก zaful.com ใช้เนื้อหาเหล่านี้ของคุณ จะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามด้วย คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเท็จ หลอกคนอื่นว่าคุณไม่ใช่คุณเอง หรือว่าใช้วิธีแบบอื่นทำให้ZAFUL.com หรือบุคคลที่สามส่งเนื้อหาหรือแหล่งที่มาของเนื้อหา ZAFUL.com สามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหา(รวมถึงคอมเม้นท์หรือรีวิว)โดยเหตุผลใดๆ


ยกเลิกใบสั่งซื้อ


คุณลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อในเวลาใดๆก่อนที่จัดส่ง กรุณาติดต่อเราทาง ศูนย์สนับสนุน .

?แต่ถ้าสินค้าถูกจัดส่งแล้ว การสั่งซื้อก็ยกเลิก เปลี่ยน หรือขอคืนไม่ได้ หลังจากได้รับสินค้า เรา นโยบายการคืนสินค้า . ??ได้ผล


การจัดส่ง


ใน ZAFUL รายการทั้งหมดจะจัดส่งจากคลังสินค้าที่แตกต่างกัน และไม่ได้จ่ายค่าภาษีเมื่อการส่งมอบ ดังนั้น เมื่อรายการส่งถึงประเทศ รายการทั้งหมดต้องการจ่ายค่าภาษีด้วย ถ้ามีค่าภาษี ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะต้องการจ่ายโดยคุณลูกค้า ถ้าคุณลูกค้าปฏิเสธรับของเนื่องจากค่าภาษี พวกเขาควรรับผิดชอบเต็มสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ ตามข้อกำหนดทางศุลกากร โปรดรับทราบว่าZAFUL ไม่สามารประกาศสินค้าที่ซื้อเป็นของขวัญ หรือไม่สามารถประกาศยอดเงินรายการต่ำกว่าราคาผลิตภัณฑ์จริงนโยบายมาตรฐานทางการปฏิบัติของลูกค้า


ใน Zaful ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา เราจะพยายามแก้ปัญหาทั้งหมดของลูกค้าด้วยวิธีระดับมืออาชีพและเป็นมิตร แต่เราจะไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อสมาชิกทีมบริการลูกค้าของเรา


พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพต่อสมาชิกทีมบริการลูกค้าของเราหรือ ZAFUL รวมดังต่อไปนี้:-พฤติกรรมก้าวร้าว และคุกคาม และแบบขู่ ตัวอย่างเช่น: ภัยคุกคามแบบใดๆโดยตรงหรือโดยอ้อม ภาษาข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและทางวาจา ผู้แบ่งแยกเพศ ผู้เหยียดผิว พวกไม่ชอบการรักร่วมเพศ หรือดูถูกความคิดเห็น ความหยาบคาย ข้อความที่เป็นอักเสบ สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน


-แม้ว่าได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงยืนยันในการเรียกร้องอย่างไม่มีเหตุผล ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเสนอโซลูชั่นที่เหมาะสมเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับนโยบายของเราเพื่อแก้ไขปัญหา และการฟ้องสามารถอยู่ต่อไปได้


-ถาม ปราถนา หรือต้องการพนักงานละเมิดแนวทางนโยบายขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตัวอย่างเช่น ขอเงินคืน ขอบเขตระยะเวลา การชดเชยพิเศษฯลฯ และค้นหาผลที่เกินขอบเขตของนโยบายและกระบวนการของเราเอง โดยทั่วไป เงินคืนจะไม่สามารถเกินเงินที่จ่ายให้ ZAFUL เดิม


-หลังจากการตอบสนองอย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนผล ( หรือเน้น ) ของการฟ้องแบบซ้ำ


-จำนวนขอฟ้องมากกว่าประวัติการซื้อ


สำหรับพฤติกรรมดังกล่าว ผู้ขอฟ้องอาจจะถูกแจ้งให้ทราบข้อความต่อไปนี้:

-ภาษาของพวกเขาถือว่าน่ารังเกียจ ไม่สุภาพ คุกคาม และยอมรับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลย


-พวกเขาต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาดังกล่าว ข่มขู่ และภัยคุกคาม


-จะไม่มีการแลกเปลี่ยนต่อไปของการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าพวกเขายังคงอยู่กับพฤติกรรมแบบนี้


-ZAFUL ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับคำสั่งจากคุณลูกค้าในอนาคตหากไม่ได้แจ้งให้คุณลูกค้าทราบใหม่

กระบวนการยการฟ้อง


กระบวนการยการฟ้อง

กระบวนการนี้สำหรับใช้กับปัญหาทางการบริการลูกค้าเป็นอย่างเคร่งครัด สำหรับประเด็นทางกฎหมายแยกต่างหากเช่นลิขสิทธิ์ โปรดอ่านที่หน้าทางกฎหมายของเรา here .


ถ้าคุณลูกค้าไม่พอใจกับเรื่องการแก้ปัญหาโดยบริการลูกค้าของเรา คุณลูกค้าสามารถติดต่อหัวหน้าบริการลูกค้าโดยส่งคำถามใหม่ไปยัง "ส่งคำร้องเรียนทางการ"ทำตามต่อไปนี้:


ติดต่อเรา > ส่งตั๋ว > เลือกการรับประกันและคืนสินค้า >ส่งคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

เราจะตอบข้อร้องเรียนทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมงยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ลิขสิทธิ์


ข้อความทั้งหมด กราฟิก ภาพถ่ายหรือภาพอื่น ๆ ปุ่มไอคอน คลิปเสียง โลโก้ คำขวัญ ชื่อทางการค้าหรือซอฟต์แวร์คำ และเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ zaful.com (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ทั้งหมดก็เป็นของzaful.com หรือผู้จำหน่ายของมัน คุณไม่สามารถใช้ สำเนา คัดลอก ปรับเปลี่ยน ส่ง แสดง เปิดเผย ขาย ให้อนุญาต เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่ายหรือใช้มันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ใด ๆ หรือจัดการเนื้อหาใดๆโดยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย zafulและไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าโดยzaful ห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลใน ZAFUL.com ใช้ด้วยหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกัน และการใช้เครื่องหมายการค้าของ ZAFUL.com ในแท็ก คุณสามารถอ่านและใช้เนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการการช้อปปิ้งในเว็บไซต์ และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ที่ได้รวบรวม จัดเตรียมและในเว็บไซต์นี้("Compilation") ทั้งหมดเป็นของZAFUL.com คุณไม่สามารถใช้หรือแปลZAFUL.com ด้วยวิธีที่อาจทำให้เกิดความสับสนหรือการละเมิดกฎหมาย ซอฟแวร์ทั้งหมด ( "ซอฟต์แวร์") คุณใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ ZAFUL.comหรือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เนื้อหา การแปลโปรแกรม และซอฟต์แวร์ทั้งก็ได้รับการปกป้องโดยกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งรัฐ ประเทศและระหว่างประเทศ ZAFUL.com สงวนสิทธิไม่ชัดแจ้งไว้ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามขอบเขตที่เต็มรูปแบบของกฎหมาย


ZAFUL.com ยอมรับและเคารพลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ตัวอย่างเช่น การใช้โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง เทศกาลภาพยนตร์ หรือชื่อเรื่องอื่นๆก็ไม่เกี่ยวข้องกับZAFUL.com และสิทธิ์สำหรับแค่ของผู้ถือผู้เดียว ชุดเครสของเราได้รับแรงบันดาลใจจากสไตล์คนดัง เป็นชุดสร้างใหม่ตามสไตล์ในทีวีและเวทีที่คุณชอบแต่พวกมันไม่ได้เชี่ยมโยงกับโชว์เหล่านี้ใดและไม่ได้หมายถึงเป็นละเมิดเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ใด ๆ


นโยบายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


นโยบายของ Zaful.com เป็นกฎหมายแห่งเมือง รัฐและระหว่างประเทศสำหรับดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพื่อบํารุงรักษาและการยอมรับเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร หากคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และคุณเชื่อถือ zaful.com ขายหรือให้ค้าหรือบริการเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา แล้วโปรดส่งข้อมูลต่อไปนี้ไปยัง Support@zaful.com


ข้อมูลที่จำเป็น


1. 1.ลายมือชื่อหรือลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ถูกละเมิด
2. รายละเอียดของผลงานหรือวัสดุที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด
3. ตำแหน่งของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดบนเว็บไซต์ (URL ผลิตภัณฑ์)
4. ข้อมูลที่ช่วยให้เราจะติดต่อคุณได้ เช่นที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
5. คุณรับรองด้วยความจริงใจว่า ลิขสิทธิ์ของวัสดุที่ไม่ใช่ของเจ้าของ ตัวแทนหรือกฎหมายอื่นๆ
6. แยกแยะละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์นี้ (ตัวอย่างเช่น "XYZ ลิขสิทธิ์", "ABC เครื่องหมายการค้า, Reg. No. 123456,ลงทะเบียนที่ 1/1/04",ฯลฯ);
7. คุณแถลงว่าข้อมูลและการแจ้งเตือนดังกล่าวข้างต้นถูกต้องทั้งหมด และยอมรับโทษของการเบิกความเท็จคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนผู้มีอำนาจ เป็นเจ้าของผลงานที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด


การสิ้นสุดและผลของการสิ้นสุด


นอกจากมาตรการแก้ไขที่ตามกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่น Zaful.com สามารถเลิกสัญญาได้ทันทีหรือว่ายกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เมื่อข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง คุณจะหยุดการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที Zaful.com นอกจากมีมาตรการแก้ไขที่ตามกฎหมายหรือความยุติธรรมอื่น และจะถอนรหัสผ่านและบัญชีทั้งหมดที่ส่งให้คุณ และปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ การหยุดของข้อตกลงนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสิ้นสุด( รวมถึงแต่ไม่จํากัดหน้าที่การจ่ายเงิน ) /


ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ


ยกเว้นมาตรฐานข้อกำหนดการขายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ได้กำหนดใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ขายในเว็บไซต์นี้และธุรกรรมที่ทำผ่านเว็บไซต์นี้ทั้งหมดก็เสนอโดย "as is" ของzaful.com เป็นพื้นฐาน นอกจากข้อมูล เนื้อหา วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้กับตามกฎหมายที่บังคับใช้ Zaful.com จะไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใด ๆสำหรับข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ZAFUL.com Zaful.com ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเหมาะสมและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ไม่ละเมิด สิทธิความเป็นเจ้าของ ความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความปลอดภัยระบบแบบบูรณาการ เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยข้อผิดพลาดทางไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนหรือพิมพ์ผิด ZAFUL.com ไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะครบถ้วนหรือไร้ข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ZAFUL.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ความเสียหายแบบได้รับการลงโทษ ความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง หรือความเสียหายพิเศษ ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ความรับผิดทางดการชดเชยความเสียหายใด ๆของ ZAFUL.com (โดยไม่พิจารณาพื้นฐานของการดำเนินคดี) ไม่สามารถเกินยอดเงินที่คุณใช้จ่ายจริงกับzaful.com ในหนึ่งเดือนก่อน

 

ZAFUL และ / หรือผู้ขายจะรับประกันทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ และต้องเป็นความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และมีการเสียหายที่ชัดเจนและได้ยืนยันแล้วZAFUL และ / หรือผู้ขายจะไม่ชดเชยเนื่องจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมของคุณลูกค้าหรือความประมาทส่วนบุคคล หรือ/และสาเหตุอื่นใดให้เกิดความเสีย เหตุผลเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์.


การตอบรับการสั่งซื้อ


โปรดทราบว่า เราอาจจะยกเลิกการสั่งซื้อบางอย่างที่เราไม่สามารถยอมรับ ZAFUL.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ บางกรณีที่อาจทำให้การสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก รวมถึงจำนวนที่จำกัดในการสั่งซื้อ ข้อไม่ชัดหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลราคาหรือสินค้า หรือปัญหาที่พบโดยแผนกเครดิตและแผนกการหลีกเลี่ยงการฉ้อโกง เราอาจต้องการตรวจสอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะยอมรับการสั่งซื้อใด ๆ หากการสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการสั่งซื้อของคุณ เราจะติดต่อคุณ


ZAFUL จะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้าในการส่งมอบในกรณีพิเศษ (ตัวอย่างเช่นวันเกิดหรือกิจกรรมอื่น ๆ ) เราสนับสนุนให้คุณลูกค้าสั่งล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับการจัดส่งและรับสินค้าให้ทัน


เราได้แจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนเทศกาลคริสต์มาสผ่านแบนเนอร์และจดหมายข่าว และให้คำแนะนำสำหรับวิธีการขนส่งและวันสุดท้ายสำหรับการสั่งซื้อในระยะเวลานี้ ดังนั้น ถ้ารายการไม่ได้ส่งมอบในเวลาก่อนวันคริสต์มาส เราจะไม่รับผิดชอบด้วย


บริษัทขนส่งรายงานว่าใบสั่งซื้อเป็นใบสั่ง "ส่งมอบ" จะถือว่าส่งถึงมาแล้ว ในกรณีนี้ zaful ไม่รับผิดชอบกรณีในการไม่ส่งมอบสินค้า


ข้อบกพร่อง


ถึงแม้ว่าzaful จะพยายามทำให้การดำเนินการของเว็บไซต์อย่างราบรื่นเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุด แต่ก็คงมีกรณีที่ผิดพลาดส่งผลกระทบต่อระบบด้วย ลูกค้าไม่สามารถรับประโยชน์ใด ๆ จากข้อผิดพลาดเหล่านี้เลย และข้อผิดพลาดเหล่านี้จะถือว่าเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมต่อทุกสิ่งทุกฝ่าย ลูกค้าต้องละทิ้งพวกมันทันที

บัญชีผู้ใช้


ปกติแต่ละลูกค้าสามารถสร้างและลงทะเบียนบัญชีอันเดียวเท่านั้นเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สำหรับคุณลูกค้าที่สร้างบัญชีหลายบัญชี Zaful ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ


ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า หลังจากใบสั่งซื้อจัดส่งออก บริษัทโลจิสติกส์จะรับผิดชอบสำหรับเรื่องการขนส่งทั้งหมด ในขั้นตอนนี้ ผู้ซื้อเป็นเจ้าของสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและความเสี่ยงในการขนส่งทั้งหมดจะรับผิดชอบโดยผู้ซื้อ


ตามกฎระเบียบทางศุลกากร ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งชื่อรับของ ที่อยู่และชื่อที่ชำระเงินก็ต้องจริงและถูกต้องด้วย บางประเทศต้องส่งบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับของเพื่อการชําระเงินสำหรับพัสดุหรือการยืนยันการชำระเงิน สิ่งเดียวที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบคือ ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้กับเรา ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง และขัดขวางเรื่องทางการบรรจุ การจัดส่งหรือพิธีการศุลกากร เราจะไม่รับผิดชอบ และจะไม่ชดเชยในกรณีดังกล่าว

 

ZAFUL จะทำตามกฎหมายตลอดไป และเราขอเตือนผู้ใช้ทำแบบนี้เช่นเดียวกัน ในฐานะที่เป็นคุณลูกค้าของผู้นําเข้า ลูกค้ามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดของประเทศเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของเรา


ข้อผิดพลาดในการพิมพ์


Zaful.com มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาที่ถูกต้อง แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือการกำหนดราคา ก่อนที่คุณจะสั่งซื้อ ZAFUL.comไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้ หากราคาของสินค้าใดไม่ถูกต้องเนื่องจากการกำหนดราคาหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ ZAFUL.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกกาสั่งซื้อใดๆที่ระบุราคาไม่ถูกต้อง ตามการตัดสินใจของเรา Zaful.com สามารถติดต่อคุณเพื่อขอคำสั่งหรือยกเลิกใบสั่งซื้อ และแจ้งให้คุณทราบว่าการสั่งซื้อยกเลิกแล้ว


การกำหนดค่าสกุลเงินที่แตกต่างกัน


ZAFUL.comกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ตามการคำนวณในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (US$) ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่นจะถูกแปลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด เนื่องจากความผันผวนของสกุลเงิน นอกจากหน้าสินค้าบางส่วน ราคาที่แสดงไม่ใช่ในสกุลเงินดอลลาร์ในเว็บไซต์อาจจะไม่ใช่ราคาล่าสุด ส่วนที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์ของเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ถูกต้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดข้อมูลในแบนเนอร์โปรโมชั่น หน้าโปรโมชั่นและหน้าหมวดหมู่สินค้า ราคาที่แสดงในหน้าผลิตภัณฑ์ ไม่ว่ามีค่าสกุลเงินเท่าไหร่ ทั้งหมดก็เป็นราคาที่คุณควรจ่ายให้กับ zaful.com ไม่รวมค่าจัดส่งด้วย


ZAFUL ไม่ทราบและไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมบริการของธนาคารหรือค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนที่รับเพิ่มเติมโดยธนาคารผู้ออกบัตรหรือบุคคลที่สามให้บริการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ทั้งหมดจะรับผิดชอบโดยลูกค้า ZAFUL จะไม่ชดเชยด้วย


กฎหมายที่ใช้บังคับ


เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกบังคับและตีความตามกฎหมายเฉพาะ โดยไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของกฎหมายหลัก


เกี่ยวกับลิงค์


เว็บไซต์นี้อาจประกอบด้วยลิงค์ของเว็บไซต์อื่นบนอินเทอร์เน็ต บุคคลที่สามเป็นเจ้าของและดำเนินการลิงค์เหล่านี้ด้วย คุณยอมรับว่า ZAFUL.com จะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์เหล่านี้


การจัดส่ง


ZAFUL จะจัดส่งจากคลังสินค้าที่แตกต่างกัน สำหรับในสั่งซื้อที่ได้ซื้อรายการมากกว่า1 รายการ เราสามารถแยกเป็นหลายแพคเกจตามสถานะคลังสินค้า สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียด กรุณาน่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ


ZAFUL ขอแนะนำให้ลูกค้าทั้งหมดซื้อประกันภัยการขนส่งเมื่อในการชำระเงิน เพื่อแก้ปัญหาใด ๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่ง และZAFUL สามารถจัดส่งสินค้าเหมือนเดิมให้กับคุณลูกค้าฟรีได้ หากรายการใช้งานไม่ได้ เราจะช่วยให้คุณมีตัวเลือกทางการคืนเงินด้วย


ถ้าสินค้ามีปัญหาระหว่างการจัดส่ง ZAFUL จะไม่รับผิดชอบสำหรับในสั่งซื้อที่ไม่ได้ซื้อประกันภัยขนส่ง


เราจะจัดส่งสินค้าทุกอย่างที่คุณสั่งไม่ว่าลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าอย่างใด แต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งผิด เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง


ถ้าการส่งมอบล้มเหลวด้วยเหตุผลใดก็ตาม และได้ส่งไปยังที่อยู่ที่ถูกต้องของลูกค้า แล้วถ้าแพคเกจจะถูกส่งกลับมาให้เรา ZAFUL จะไม่รับผิดชอบด้วย


กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ถ้าคุณไม่ได้รับแพคเกจของคุณ สำหรับการจัดส่ง 3 เดือนหลังจากวันจัดส่งแพคเกจของคุณ(สำหรับอเมริกา เราจะขยายเวลาส่ง 4 เดือน) เราจะไม่ให้การชดเชยอย่างใดเลย ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดส่งก็ต้องรายงานภายใน3 เดือนนับจากวันที่จัดส่ง โปรดทราบ นี้ไม่ใช้กับแพคเกจใด ๆ ส่งด่วน และต้องติดตามสถานะการจัดส่งบนเว็บไซต์ของบริษัทขนส่ง


วิธีการแก้ไขความเสียหาย


คุณเห็นด้วยว่าZaful . com มีวิธีการแก้ไขทางกฎหมายสำหรับพฤติกรรมการคุกคามละเมิดข้อตกลงนี้ไม่เพียงพอ ZAFUL.com มีสิทธิในการดำเนินการหรือบรรเทาคําสั่งศาล หรือทั้งหมดก็ได้ นอกจากการสูญเสียที่จะกู้คืนตามกฎหมายของ ZAFUL.com และค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมใช้กับแก้ไขข้อโต้แย้งรูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดค่าทนายความ


สิทธิ์หรือวิธีการรักษาของZAFUL.comไม่สามารถขจัดสิทธิ์หรือวิธีการรักษาอื่นใด ไม่ว่าใน  กฎหมายหรือในตราสารทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดบรรเทาความเสียหายคำสั่งศาล ค่าทนายความและค่าธรรมเนียม


ZAFUL.com ละทิ้งสิทธิหรือวิธีการแก้ไขภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ใดๆ มันไม่ได้หมายความว่าเรามีหน้าที่จะให้การละทิ้งที่คล้ายกัน การละทิ้งอื่นๆและการละทิ้งในอนาคตด้วย